Mineria

La mineria es refereix a l'extracció de minerals naturals com sòlids (com el carbó i minerals), líquids (com el petroli cru) o gasos (com el gas natural). Són activitats d'aquest tipus, inclosa la mineria subterrània o aèria, l'explotació de mines i tots els treballs auxiliars, com ara la mòlta, el benefici i el tractament, que generalment es duen a terme a prop del lloc o lloc de la mina per processar matèries primeres.

NEWSWAY VALVE ofereix solucions per a la indústria minera que ajudarà a millorar la seguretat ambiental, les condicions de treball de les canonades de procés, la base de les instal·lacions i la vida útil de la vàlvula i reduirà el temps d'inactivitat causat pel manteniment.

NEWSWAY VALVE pot proporcionar a les indústries de metalls i minerals vàlvules de bola de seient metàl·lic de servei sever que suporten entorns de processament extrems. Les nostres vàlvules d'autoclau han funcionat amb èxit en aplicacions de canonades de purins a tot el món.

Mercat d'aplicacions principals:

Explotació i fosa de mines de ferro

Explotació i processament de mines d'alumini

Explotació i processament de mines de níquel

Explotació i processament de mines de coure

Principals productes implicats: